برچسب "هدف گذاری"

هدف گذاری

 
۳۴۶۱۰
انگیزه

چگونه هدف تعیین کنیم؟

امین ادراکی
2
بعضی آدم‌ها هدف‌ها و آرزوهای کوچک و قابل احترامی دارند، اما برخی می‌خواهند دنیا را تکان دهند. همین هدف‌ها و خواسته‌های رنگارنگ‌مان هستند که زندگی […]