برچسب "دام‌های خوشحالی"

دام‌های خوشحالی

 
۲۶۲۵۱
عادات موفقیت

۹ تله‌ای که خوشحالی شما را محدود می‌کند

میترا دانشور
30
هدف ما از تمام کارهایی که در زندگی انجام می‌دهیم، رسیدن به «خوشحالی» یا تلاش برای حفظ آن است. این واژه بیانگر زمانی که است که ما احساس رضایت، خشنودی و حتی شادی می‌کنیم. با این حال، همچنان تعریف خوشحالی […]