برچسب "امیدواری"

امیدواری

 
۲۶۵۸۱
مثبت اندیشی

چرا ناامید می‌شویم و چگونه با ناامیدی مقابله کنیم

سارا سلیمی
12
ناامیدی یا دلسرد شدن ذهن از رویا‌پردازی، یکی از مهم‌ترین مشکلات روانی است که امروزه با وجود همه‌ی پیشرفت‌های جامعه‌ی بشری، با آن رو‌به‌رو هستیم. ناامیدی نسبت به هر موضوعی، به علت عدم شناخت خود و احساس خود‌کم‌‌بینی به‌وجود می‌آید. […]
 
۱۰ Great Ways to Give People Hope
مهارت‌های ارتباطی

چطور به دیگران امیدواری بدهیم

هدی بانکی
0
در دوران دبیرستان، من شوت‌‌‌های هوایی خوبی در تیم فوتبال‌مان می‌زدم. روزی با یکی از رقبای سرسخت‌مان بازی داشتیم و چیزی را که مربی‌مان در استراحت بین دو نیمه گفت، هرگز فراموش نمی‌کنم: «اگر فولیس (Follis) همین شوت‌هایش را ادامه […]