برچسب "امیدواری"

امیدواری

 
۴۱۷۳۵
مثبت اندیشی

نقش امید در زندگی چیست؟

مهدی فیروزی
0
استعداد، مهارت، توانایی، اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، مطمئنا در زندگی خیلی کمک‌تان می‌کند، اما به تنهایی شما را به جایی نخواهد رساند. تحقیقات […]
 
۲۶۵۸۱
مثبت اندیشی

چرا ناامید می‌شویم و چگونه با ناامیدی مقابله کنیم

سارا سلیمی
14
ناامیدی یا دلسرد شدن ذهن از رویا‌پردازی، یکی از مهم‌ترین مشکلات روانی است که امروزه با وجود همه‌ی پیشرفت‌های جامعه‌ی بشری، با آن رو‌به‌رو هستیم. […]
 
۱۰ Great Ways to Give People Hope
مهارت‌های ارتباطی

چطور به دیگران امیدواری بدهیم؟

هدی بانکی
0
در دوران دبیرستان، من شوت‌‌‌های هوایی خوبی در تیم فوتبال‌مان می‌زدم. روزی با یکی از رقبای سرسخت‌مان بازی داشتیم و چیزی را که مربی‌مان در […]