برچسب "افکار مسموم"

افکار مسموم

 
۲۹۷۵۹
مثبت اندیشی

افکار مسمومی که افراد موفق از آنها پرهیز می‌کنند

میلاد فروحی
12
ما در ذهن‌مان با خود صحبت می‌کنیم. این افکار هم می‌توانند مسیر شغلی ما را بسازند و هم قادرند آن را نابود کنند. وقتی که اشتباهی مرتکب می‌شویم، این افکار با بزرگ‌نمایی اشتباه‌مان، می‌توانند زمینه‌‌ساز ناامیدی‌مان شوند. از طرفی این […]